FrågaKÖPRÄTTÖvrigt04/11/2008

Preskriptionsavbrott

Preskription av skuld hos CSN Hos CSN gäller vanlig preskriptionstid på 10 år. För att preskripion ska inträda krävs att långivaren och låntagaren inte har haft någon kontakt under 10 år. Jag har dock inte haft någon inkomst av tjänst sedan 1994 och har därför inte erhållit några betalningskrav. Med "kontakt" undrar jag om även ett årligt skuldbesked räknas som preskriptionsavbrott? Det är ju en påminnelse om att fordran finns, men innehåller inget betalningskrav. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Vid preskriptionsavbrott börjar preskriptionstiden löpa på nytt, från början. Ett preskriptionsavbrott har ägt rum när någon av situationerna i 5§ Preskriptionslagen föreligger. Enligt den paragrafen medför inte endast ett betalningskrav att preskriptionsavbrott inträder, utan även när borgenären skickar ut en skriftlig erinran (påminnelse) om fordringen. Preskriptionsavbrottet inträder då påminnelsen har kommit gäldenären tillhanda. Ett årligt skuldbesked utgör som du säger en påminnelse och leder således till att preskriptionsavbrott inträder. För mer information se 5§ Preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130. Vänligen
Therese JanssonRådgivare