FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/10/2008

Är dom och förundersökningsprotokoll offentliga?

Hej, jag har förstått att en dom är offentlig handling. Vad ingår i domen, är den väldigt utförlig? Är även förundersökningen, med t ex videoinspelade förhör, offentlig handling?

Lawline svarar

Hej. Det stämmer att en dom är en offentlig handling. I den ingår en beskrivning av åtalet, den bevisning som har förts i målet samt rättens bedömning, de så kallade domskälen. Domen är vanligtvis utförlig och varierar i omfång beroende på målets beskaffenhet. Den förundersökning som ligger till grund för åtalet, som sammanställs i ett förundersökningsprotokoll, är även offentlig såvida ingen bevisning har sekretessbelagts. Videoinspelade förhör som innefattas i förundersökningsprotokollet är även offentliga. Vill Du ta del av dessa handlingar kontaktar du aktuell domstol. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo