FrågaKÖPRÄTTÖvrigt29/10/2008

Brand skälig anledning till betalningsdröjsmål?

hej jag har drivit en verksamhet. den brann ner. jag har en del fakturor som har förfallodatum efter det att verksamheten brann ner. kan jag använda mig av "force majeure" och i så fall vilken balk,kapitel eller paragaf ska jag hänvisa mina leverantörer? jag är mycket tacksom om jag kan få svar tack på förhand

Lawline svarar

Hej, Jag antar att din fråga gäller huruvida du kan hållas ansvarig för betalningsdröjsmålet eller inte. Själva betalningsskyldigheten kvarstår ju trots branden. Vad gäller köparens betalningsdröjsmål får jag hänvisa till Köplagen 57 §. Där anges bl.a. att säljaren har rätt till skadestånd om inte köparen visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Man kan enligt praxis generellt anse att oförutsedd brand är en sådan omständighet som man inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars omständigheter man inte heller kunnat undvika. Undantagsvis händer det dock att en brand är förutsebar p.g.a. bristande tillsyn av lokalen eller annan försumlighet och då gäller självklart inte ursäkten. Vänligen
Alexandru MilerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo