Formkrav för preskriptionsavbrott?

Vilka detaljerade formkrav ställs för en preskriptionsavbrytande skrivelse?

Är skrivelsen ogiltig (inte preskriptionsavbrytande) om beloppet i den genom felskrivning inte överensstämmer med beloppet som står i exekutionstiteln/dom?

Hur detaljerad måste specifikationen av skulden vara eller räcker det med en allmän påminnelse?

Lawline svarar

Hej

De preskriptions avbrytande åtgärder som finns hittas i 5 § Preskriptionslagen. Kravet på specifikation för en sådan åtgärd är att erkännandet eller kravet måste ha en sådan precision att det kan hänföra sig till just den förpliktelsen.

Vad jag förstår frågar du gällande kravet för preskriptionsavbrott enligt 5 § p 2 PreskL som stadgar att preskription avbryts när gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären.

Det har i praxis ansetts att kravet på precision blivit tillgodosett om man anger ett huvudsakligt händelseförlopp och klargör ett anspråk till följd av den händelsen när man framställer ett krav på betalning, t.ex behöver ingen rättslig följd anges.

Som en följd av dessa krav bör inte skrivelsen vara ogiltig pga felskrivningen (ej heller om den avser 5 § p1 PreskL) utan det är själva kravet eller påminnelsen om fordringen som utgör det som avbryter preskriptionen. Specifikationskraven finns till för att gäldenären skall veta vilken fordran det gäller.Preskriptionslagen hittar du https://lagen.nu/1981:130Mvh

Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo