FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt01/02/2009

Preskriptionstid för brottmål

En del håller sig undan fängelse. Undrar om preskibitionstid börjar räknas från dagen brottet begicks eller från dagen domen utföll? Räknas pres.tiden även under pågående rättegång?

Lawline svarar

Hej, Preskriptionstiden räknas från den dagen då brottet begåtts. Preskriptionstiden löper inte under pågående rättegång utan till den dagen då den misstänkte häktas eller erhåller del av åtal för brottet. Se Brottsbalken 35 kap här https://lagen.nu/1962:700 Hälsningar
Amanda WassénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?