FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/11/2008

Bedrägeri vid försäljning av dator?

Hej! Jag fick en kallelse till ett förhör angående någon internet bedrägeri (står inget om vad eller vem som anmält mig, men är nästan säker på vad det kan handla om), undrar nu hur ett förhör går till? Historien angående fallet som jag tror det handlar om är att jag sålde en ibook för ett tag sedan och fick den såld via Tradera och köparen klagade sedan två dagar efteråt på att skärmen var defekt, men gav mig ändå + i omdöme dagen efter hon hade fått datorn. Vilket fick mig att bli lite misstänksam över det men jag erbjöd av snällhet att ge henne 700 kr för en ny skärm vilket jag kollade på ebay och fick inget gensvar vad jag minns från henne, och ca 6 månader senare fick jag den här kallelsen. Hur stor är chansen att man åker ditt för bedrägeri i ett sådant här fall, har dessvärre inga konkreta bevis förutom omdömet på tradera som hon gav mig?! Får man nu en prick i registret för den här kallelsen? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, du kan inte få "en prick i registret" endast genom ett förhör. Ett förhör behöver inte betyda att man är misstänkt utan man kan också höras upplysningsvis. Du är skyldigt att komma på förhör när du blir kallad. Om man är inte är anhållen eller häktad har man inte skyldighet att stanna kvar på förhör längre än sex timmar. Fler regler om förhör hittar du i Rättsgångsbalken 23:6-13 https://lagen.nu/1942:740#K23P6 . Om en åklagare anser att brott har begåtts och att det finns tillräckligt med underlag för att motse en fällande dom, och åtalar för brottet, är det åklagaren som ska bevisa att brott har begåtts. Du ska alltså inte behöva bevisa din oskuld utan det är åklagaren som ska bevisa din skuld. Varor som säljs på auktion anses för övrigt sålda i befintligt skick. Enligt Köplagen (se 19 § https://lagen.nu/1990:931#P19 ). Som säljare är du dock ansvarig för att varan överensstämmer med de upplysningar som du lämnat. I annat fall har köparen rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller att häva köpet (se Köplagen 30-40 §§). Du har redan erbjudit köparen en ny skärm. Såvida du inte haft uppsåt att lura köparen anser jag inte att du kan dömas för bedrägeri utan att ärendet i första hand är civilrättsligt. För bedrägeri krävs dessutom att den som blivit vilseledd ocskå lidit skada, ett krav som inte uppfylls i det här fallet eftersom du har erbjudit köparen en ny skärm som kompensation för skadan. Med vänlig hälsning
Miranda BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo