FrågaKÖPRÄTTÖvrigt03/10/2008

Ersättningsbelopp för TV

Hej! Denna frågan gäller en försäkring på en TV jag har tagit. I Försäkringsvillkoren står det: "Ersättning kan maximalt motsvara ursprungligt inköpspris. Reparationskostnad utöver detta ersätts inte.Om reparation ej kan utföras till sådan kostnad kan istället objekt med motsvarande prestanda lämnas som ersättning (s k totalskada). Nedsättning av värdet på grund av ålder och bruk görs dock inte. Försäkringsbolaget har rätt att avgöra om skadad produkt skall repareras eller ersättas med en motsvarande produkt, samt utse motsvarande objekt. Kontantersättning utbetalas ej. Vid en totalskada upphör denna försäkring att gälla. Merkostnader som uppkommer genom att annan verkstad anlitas än den som försäkringsbolaget eller NetOnNet hänvisat till ersätts inte." På min TV har en så kallad "totalskada" skett då den blev stulen genom ett inbrott. Jag fick 15487 kr att köpa en motsvarande produkt för på affären. Men mitt inköpspris var 21490 kr. Eftersom det inte ska ske någon nedskrivning av värde har jag då inte rätt till en ny tv för 21490 kr, även om en tv för det priset i dagens läge är bättre än den jag köpte för samma pris?

Lawline svarar

Hej! Det du garanteras är en TV som är likvärdig med den som har försvunnit. Om 15487 kronor räcker till en likvärdig TV är ersättningen tillräcklig. Det försäkringsgivaren har gjort är sannolikt inte en åldersnedräkning på den förlorade TVn utan en anpassning till vad en likvärdig TV kostar idag vilket är godtagbart med de försäkringsvillkor du har. Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?