FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/10/2008

Misshandel och rätt till nödvärn vid hemfridsbrott

Hej! Mitt ex misshandlade mig när jag var gravid (i 6e månaden) genom att ta strypgrepp, ta tag runt mina armar och slänga ner mig/trycka ner mig i golvet vid ett flertal tillfällen (skador: blåmärken, smärta i kroppen, fläskläpp och skallskada i form av yrsel/illamående och stor bula). Han är anmäld för detta. Han har dock gjort en motanmälan på mig om misshandel, då jag vid två tillfällen gett honom en lättare örfil som inte orsakat några blåmärken utan möjligen rodnad, och vid ett tillfälle så vägrade han lämna min lägenhet och tog mina hemmanycklar vilket gjorde att vi började "fajtas" om nycklarna vilket ledde till att jag råkade komma åt hans ansikte med min hand (varken öppen eller knuten näve) så att han fick ett sår på insidan av läppen så det rann lite blod från mungipan (detta utlöste hans våld). Jag undrar hur stor chans det är att jag döms för ringa eller misshandel av normalgraden, och vilket straff han skulle kunna få om åtal väcks.

Lawline svarar

Hej! Till att börja med måste sägas att den information du angett i frågan är för begränsad för att jag ska kunna göra någon helt korrekt juridisk bedömning. Något kan dock sägas med stöd av vad du angett. Misshandel regleras i 3 kapitlet 5 och 6 §§ Brottsbalken (BrB), se https://lagen.nu/1962:700 . I 3 kap. 6 § andra stycket anges att det vid bedömande om brottet är grovt särskilt ska beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. De omständigheter som du angett om ditt ex. misshandel av dig talar för att gärningen skulle vara att bedöma som grov. Att misshandla en gravid kvinna, att ta strypgrepp och att slänga ner/trycka ner henne i golvet tyder onekligen på särskild hänsynslöshet och råhet och kanske kan misshandeln även betraktas som livsfarlig. Påföljden för grov misshandel är fängelse lägst ett och högst tio år. Hur påföljden exakt kommer att se ut kan bl.a. bero på om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till brott och vissa andra personliga omständigheter. Ett fängelsestraff på ett år till ett år och sex månader är dock ingen helt osannolik påföljd. När det gäller ditt ex. motanmälan kan följande sägas. Om åklagaren tar upp anmälan så rör det sig i fallen med örfilen i normala fall om ringa misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB eller möjligtvis ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. I fall av ringa misshandel och ofredande döms sällan fängelse ut utan böter är den vanliga påföljden. Det krävs inte någon kroppsskada för att döma till misshandel utan det räcker med att någon tillfogat annan smärta. Det kan dock vara svårt att bevisa misshandel om någon skada inte skett. När det gäller ”fajten” om nycklarna kan följande sägas. Att efter uppmaning vägra lämna annans lägenhet är i sig ett brott, hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § BrB. Den boende har då rätt att med försvarligt våld (nödvärn) avhysa personen som vägrar lämna bostaden, se 24 kap. 1 § fjärde punkten BrB. Det verkar alltså tveksamt om du vid avhysningen har gjort dig skyldig till brott för vilket ansvar kan följa. Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”