FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/09/2008

Falskt vittnesmål

Hej . Om jag är närvarande vid en huvudförhandling där jag vet att ett av vittnena ljuger( vittnet är släkt med den åtalade och har ej avlagt vittnesed)och man lägger vikt vid detta vittnesmål och den åtalade blir frikänd vad kan jag då göra?

Lawline svarar

Hej! Då vittnet inte avlagt vittnesed har denne inte begått något brott i straffrättslig mening. Det finns därför inga möjligheter att rikta anklagelsen mot vittnet. Istället bör du vända dig till åklagaren och be denne överklaga domen. Det är sedan upp till åklagaren att samla tillräcklig bevisning som visar att vittnesutsagan är felaktig. Exempelvis kan du kallas som vittne och avlägga ed. En vittnesutsaga med avlagd ed värderas ofta högre än en vittnesutsaga utan avlagd ed eftersom den förstnämnda är straffsanktionerad enligt menedsbestämmelsen brottsbalkens 15:1, se här https://lagen.nu/1962:700#K15. Om domen har vunnit lagakraft är det möjligt att använda sig av resning enligt 58:3 rättegångsbalken, se här https://lagen.nu/1942:740#K58. Med vänlig hälsning,
Carolina WaltherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo