FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/10/2008

Påföljd för bedrägligt beteende?

Hej! Vad är det för straff på ett ringa bedrägeri på 500-1000:- om personen tidigare är ostraffad?

Lawline svarar

Hej, Det är alltid svårt att svara på påföljdsfrågor i ett enskilt fall, utan att ha kännedom om samtliga relevanta omständigheter. Bedrägligt beteende (ringa bedrägeri) 9 kap. 2 § brottsbalken (1962:700) (BrB) har böter eller fänngelse i högst sex månader i straffskalan. Troligen endast dagsböter i det här fallet eftersom personen var ostraffad. Om dagsböter se 25 kap. 2 § BrB. Antalet dagsböter beror på hur pass allvarligt brottet anses vara. Straffvärdet är uttslagsgivande, se 29 kap. 1 § BrB. Jag kan inte bedöma antalet dagsböter mot bakgrund av frågan. Storleken på varje dagsbot beror på den den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Domstolarna brukar följa riksåklagarens riktlinjer i RÅR 2007:2 när storleken på varje dagsbot bestäms (se länk nedan). BrB hittar Du http://lagen.nu/1962:700 RÅR 2007:2 hittar Du http://www.aklagare.se/upload/Dokumentsamling/Föreskrifter%20och%20riktlinjer/Riksåklagarens%20riktlinjer%20(RåR)/RåR%202007%2002%20Beräkningen%20av%20dagsbotsbeloppet.pdf Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”