Utmätning av sambos skuld

Min sambo har en skuld hos kronofogden på 90.000 kr.

Är nu lite orolig vad som kommer att gälla vid en eventuell utmätning av hans skuld.

Kan det bli så att de gör utmätning av hela hemmet, dvs också av mina tillhörligheter.

Bör man skriva ett samboavtal för att förhindra detta?

Lawline svarar

Hej!För det första ska sägas att det endast är din sambos egendom som kan utmätas, och för det andra så finns det s.k. beneficieregler till skydd för honom.Beneficiereglerna gör att din sambo får behålla de tillgångar som behövs för att han ska kunna arbeta och försörja sig och sin familj. Exempelvis får inte möbler, husgeråd och annan utrustning utmätas om den är nödvändig för hemmet, se vidare utsökningsbalken 5 kap. 1-4 §§. (http://www.lagen.nu/1981:774 )Vad gäller övriga tillgångar som ni har i ert hem så är det upp till er att visa att du äger dem eller att det åtminstone råder samäganderätt så att endast hälften av egendomen får utmätas. 4 kap. 19 § UB blir tillämplig. Paragrafen utgår ifrån att egendom som finns i hemmet helt tillhör den som utmätningen riktas emot, alltså din sambo. Dock om det görs sannolikt att egendomen innehas under samäganderätt så bryts denna presumtion och hälften av egendomen skyddas från utmätning. Det är inte ett särskilt högt beviskrav för att egendomen ska ses som att den är samägd, det krävs i princip endast att ni kan göra sannolik en omständighet som talar för att egendomen har införskaffats gemensamt. Strängare är kravet om egendomen helt ska anses tillhöra dig. Det måste då framgå att egendomen är din för att den helt ska undantas från utmätning ifall den finns i hemmet.Ett samboavtal är endast ett avtal mellan dig och din sambo om vad som ska gälla ifall ert samboförhållande upphör. Den reglerar inte äganderättsförhållandena just nu och är inte bindande för kronofogdemyndigheten. Men det kan möjligen vara bra att upprätta ett sådant avtal ändå ur bevissynpunkt.Mvh

Anna BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo