7§ Trafikbrottslagens nya lydelse (förverkande av fordon vid brott)

2015-07-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Vad är skillnaden på 7§ Trafikbrottslagen efter ändringen 1 april 2015?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer som du säger, att Trafikbrottslagen - som egentligen heter Lag om straff för vissa trafikbrott - har genomgått ett par förändringar under året. En sådan förändring har skett för just 7§.

7§ (se här) handlar om förverkande av fordon som har använts vid brott, dvs att paragrafen beskriver under vilka omständigheter som polis och myndigheter har rätt att omhänderta en brottslings fordon för att sedan antingen sälja eller skrota detsamma. Den ändring som nu har skett i lagtexten är att ordet ”uppenbart” har lagts till i paragrafens första mening. Det förändrar således lydelsen i den första meningen från "Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt” till ”…förverkande inte är uppenbart oskäligt”.

Det kan tyckas att ett tillagt ord inte borde påverka paragrafen särskilt mycket, men faktum är att det gör en ganska stor skillnad i tolkningen av paragrafen. Den tidigare lydelsen - alltså utan ordet ”uppenbart” - innebar att ett fordon som använts vid brott inte fick förverkas, om själva förverkandet skulle vara oskäligt. Med begreppet oskäligt syftar man i sin tur på om det skulle vara ett onödigt stort ingrepp gentemot personen, sett till dennes personliga förhållanden. Exempelvis är det till synes mer oskäligt att förverka ett fordon för en person som bor ett flertal mil ute i skogen än för en person som bor mitt inne i centrum, eftersom att behovet av en bil är avsevärt större för den förstnämnde. I denna bedömning tar man även vanligen hänsyn till om någon medlem i gärningsmannens familj har behov av fordonet, de ekonomiska förhållandena samt andra liknande omständigheter.

Det faktum att ordet ”uppenbart" har lagts till i lagtexten förändrar nu därför denna bedömning på så vis, att bedömningen nu inte görs utifrån om det är oskäligt eller ej att förverka fordonet, utan istället om det är uppenbart oskäligt eller ej. I och med detta så kommer det framöver att krävas ännu fler anledningar eller viktigare orsaker som måste tala för gärningsmannens behov av fordonet för att det inte ska förverkas. Genom att bedömningen nu blir mer sträng kommer det att bli lättare för myndigheterna att förverka fordon än tidigare, vilket är precis vad Regeringen hade som mål med den nya lagen.

Jag hoppas att förklaringen av skillnaden var tillräckligt tydlig och att du nu har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (956)
2020-07-03 Får man skjutsa en berusad person på en moped eller en motorcykel?
2020-07-02 Spärrtid av körkort vid fortkörning
2020-06-30 Är det jag eller mina föräldrar som blir straffade om jag kör utan körkort?
2020-06-30 Indraget körkort vid fortkörning

Alla besvarade frågor (81715)