FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt08/11/2008

Ideell förening - betalningsansvar

Jag är kassör i en ideell förening och kan jag, eller någon annan i styrelsen personligen bli betalningsansvariga? Vi har bland annat en partner som hotar att stämma oss av olika skäl, om vi inte skulle kunna betala deras skadestånd kan vi i styrelsen personligen bli betalningsskyldiga?

Lawline svarar

Hej,Om ideella föreningen anses som juridisk person (vilket kräver stadgar och styrelse av viss fullständighet) är inte medlemmarna utan föreningen ansvarig för förpliktelser som uppkommer. Undantag från ansvarsfriheten görs i vissa fall då medlem överträtt regler som avser att skydda borgenärer. Ni som styrelse/medlemmar kan alltså som huvudregel ej bli ansvariga för skadeståndsanspråk om inte skyddsregler överträtts vilket kan utlösa ansvarsgenombrott.Om ideella föreningen däremot inte anses vara en juridisk person är det medlemmarna som ansvarar för förpliktelserna och inte föreningen som då saknar rättssubjektivitet. Skadeståndsanspåket kommer då att läggas på medlemmarna.Vänligen,
Louise DanielsonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?