FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt02/09/2008

Nakenmodell - förargeleväckande beteende?

Nakenmodell vid teckning utomhus - förargelseväckande? Är det brottsligt att arbeta naken för krokiteckning eller kroppsmålning i en park för en möhippa. Eller vid annat större kulturevenemang antingen just denna aktivitet är annonserad eller inte. Om det kan vara brottsligt, räcker det med minimal string som döljer könet för att det inte ska vara brottsligt. Eller ett visst antal meter från närmaste gångväg?

Lawline svarar

Hej, Så som jag läser din fråga undrar du om nakenmodellande kan vara förargeleväckande beteende. Brottet förargeleväckande beteende hittar du i Brottsbalken 16 kap. 16 §, se https://lagen.nu/1962:700. För brottet förargeleväckande beteende döms den som på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Syftet med bestämmelsen är alltså att skydda allmänheten mot otrevligheter. Det krävs inte att allmänheten är närvarande när själva handlingen äger rum. Först och främst. Avgörande för om brott föreligger är platsen. Det skall vara en allmän plats eller annars offentligen. Då du skriver park förutsätter jag att du menar en stadspark, vilket alltså är en offentlig plats. Kulturevenemang är dock svårare, rör det sig om en ”gratisfestival” eller ett slutet arrangemang? Omständigheten spelar nämligen in i bedömningen om det rör sig om en allmän plats eller offentligen. Det bör stå klart att flertalet människor skulle uppfatta det som stötande och obehagligt att se en naken/halvnaken människa bli avmålad på en offentlig plats. Det spelar då ingen roll att du inte haft ett direkt uppsåt att framkalla detta obehag, inom straffrätten talar man nämligen om ett likgiltighetsuppsåt, vilket en åklagare skulle argumentera för i din sak. Det finns få domar, varför inte ett definitivt svar kan ges på din fråga. Mitt råd till dig blir därför att, om du vill vara på den säkra sidan, förlägga målandet och modellandet till en icke-offentlig plats, exempelvis en avlägsen skog. Med vänliga hälsningar
Anders SparlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo