FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt09/08/2008

Bedrägeri, försök eller fullbordat brott?

Fråga Om jag köper en vara med annans kontokortsuppgifter och säljande företag accepterar transaktionen(signering av kvitto har skett). Jag får uthämtningsavi att hämta varan men hämtar inte ut denna. Är detta att anse som fullbordad brott, försök till bedrägeri eller frivilligt tillbakaträdande.

Lawline svarar

Hej! Det kommer med största sannolikhet att anses som ett fullbordat brott. Det finns ett antal rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett bedrägeribrott skall komma till stånd. Ett vilseledande till att börja med, vilket har skett genom användandet av annans kontokort. Detta vilseledande måste föranleda en disposition av den bedragne (de skickar varan) som innebär skada för den bedragne och vinning för bedragaren. I ditt exempel kan det vara svårt att visa att en skada faktiskt har uppstått i och med att varan inte har hämtats ut. Det räcker dock enligt bedrägeribestämmelsen att det föreligger en beaktansvärd risk för slutlig skada. Detta innebär att bedrägeriet har fullbordats genom att de skickar varan till dig. Att du sedan väljer att inte hämta ut varan föranleder ingen annan bedömning. Med vänlig hälsning
Alexandru MilerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?