FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/04/2006

Beskyddarverksamhet i skolan

Hej. Om en skolelev tar betalt av en annan skolelev för att, som han kallar det "beskydda honom". Visst är det väl olagligt? Om det är "den beskyddade" som bett om det, vad säger lagen då? Tacksam för svar! Från en orolig mamma.

Lawline svarar

Brottet "utpressning" enligt 9 kap 4 § brottsbalken (BrB) kan vara aktuellt här. Bestämmelsen lyder: "Den som medelst olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är, dömes, om ej brottet är att anse såsom rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter" Det krav som möjligen inte är uppfyllt, beroende på omständigheterna, är kravet på "olaga tvång" vilket innebär ett krav på att genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om brottslig gärning framtvinga något. När det gäller att "den beskyddade" bett om det kan eventuellt 9 kap 5 § BrB om ocker bli aktuell. Du skriver att det är en "skolelev" och jag vill därför bara påpeka att den som är under 15 år enligt 1 kap 6 § BrB inte kan ådömas påföljd. Att notera är dock att även om handlandet inte anses brottsligt så finns goda möjligheter att kräva pengarna åter genom ogiltighetsbestämmelserna i avtalslagen, framförallt genom 29 § och 33 §. Dessutom är huvudregeln att någon under 18 år inte kan ådra sig skulder eller ingå avtal med bindande verkan. Det finns dock undantag från denna regel, bland annat att den omyndige fritt kan råda över pengar som denne har tjänat på eget arbete.
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”