FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/07/2008

Ansvar vid köp av sexuell tjänst

Hej! Jag undrar vad som krävs för att bli åtalad för köp av sexuella tjänster? Räcker det med att de hittar mitt namn och telefonnummer hos eskort, eskortfirma? Efteråt fick jag reda på att tjejen inte jobbade ensam, vet inget om det var fri vilja eller bara hon och en annan prostituerad som arbetade tillsmmans. Sitter nu i princip och väntar på att polisen ska ska ringa på dörren. Är jag så ialla ute som jag tror, vad blir straff påföljden för detta samt hur långt i efterhand kan jag bli utålad för detta.

Lawline svarar

Hej, 6 kap 11 § brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K6) stadgar att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst. 1 kap 2 § brottsbalken stadgar att en gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen. För att dömas för köp av sexuell tjänst krävs för det första att den potentielle gärnigsmannen gjort detta uppsåtligen. Det krävs dessutom att en sexuell förbindelse verkligen ägt rum. Skulle denna inte ägt rum kan man likväl dömas för försök till brottet (6:11, 6:15, 23:1 BrB) Frågan huruvida något brott begåtts blir en bevisfråga som inte går att besvara här. Detsamma gäller påföljden. Enl. 35:1 får påföljd inte utdömas om den misstänkte inte erhållit del av åtal angående köp av sexuell tjänst inom två år. Detta gäller från den dag handlingen utfördes (35:4) Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo