FrågaKÖPRÄTTÖvrigt04/08/2008

Konsumentens ångerrätt vid distansavtal

Hejsan! Det är så här att jag gjorde en beställning på en dedikerad server av ett företag. De kontaktade mig via mail och bad om mina personuppgifter, jag gav dem dessa. De skickade då ett mail där de skickade med ett avtal, en faktura och ett beställningsformulär som man fyllde i vad man ville ha och skrev under avtalet och köpet. Efter detta ångrade jag mitt köp men skrev aldrig detta till företaget eftersom jag antog att beställningen inte gick igenom om jag aldrig fyllde i beställningsformuläret där man accepterar avtalet. 1 månad senare kontaktar de mig och skriver att de kommer gå till inkasso eftersom jag inte betalat fakturan. Jag blev väldigt chockad och skrev genast tillbaks att jag inte ville ha varan och undrade hur de kunde kräva pengar för en produkt som aldrig levererats, då svarade de med att det kostar att få upp en server osv.. Men jag antog ju aldrig köpet och skrev aldrig på avtalet men de skriver att beställningen är bindande. Jag blev genast rasande och letade igenom alla mail de skickad, plus deras hemsida, då såg jag att de inte nämnar något om ångerrätten någonstans! Då kom jag genast på att ett företag måste ge kunden information om ångerrätten för att ångerfristen ska börja gälla. Nu frågar jag er, vad skall jag göra? Skriva till företaget att jag fortfarande kan ångra köpet ett vad är det som gäller? Tacksam för svar

Lawline svarar

Distansavtal som ingås mellan näringsidkare och konsument regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Lagen gäller avtal mellan näringsidkare, person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, och konsument, fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Du måste därför ha beställt servern för privat bruk för att ovan nämnda lag ska vara tillämplig, enligt 2 kapitlet 1 §, se https://lagen.nu/2005:59. Lagen är tvingande till konsumentens fördel och ger dig som konsument bl.a. en ångerrätt. Det finns vissa undantag från denna ångerrätt bland annat i 2 kapitlet 4 §. Ångerrätten gäller normalt 14 dagar enligt 2 kapitlet 9 § och ångerfristen börjar löpa den dag konsumenten tar emot varan enligt 2 kapitlet 10 §. Ångerfristen börjar dock löpa tidigast den dag då informationen enligt 7 § kommer konsumenten till handa. Enligt 2 kapitlet 7 § ska bland annat information om ångerrätten ges i en för konsumenten läsbar och varaktig form. Om näringsidkaren underlåter att tillhandahålla konsumenten denna information förlorar konsumenten sin ångerrätt ett år efter den dag då ångerfristen skulle ha börjat enligt 2 kapitlet 11 §. Jag har i mitt svar utgått från att du är bunden av avtalet då jag inte kunnat avgöra detta utan att se innehållet i de dokument ni skickat mellan varandra. Utan en från företaget begärd bekräftelse för att avtalet ska vara gällande verkar det dock som om att avtal mellan er aldrig ingåtts. Det finns olika modeller för avtalsingående. Enligt avtalslagen ingås avtal genom anbud och accept. Då företaget accepterar din förfrågan om att köpa servern, men kräver att du bekräftar detta för gällande avtal är företagets accept att se som ett nytt anbud som du då måste acceptera för att avtal ska vara ingånget enligt 6 § avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218. I 2 stycket i denna bestämmelse finns ett undantag. Om företaget anser att sitt svar stämmer överens med ditt och du som mottagare inser detta, måste du om du inte vill godtaga svaret utan skäligt uppehåll giva meddelande därom för att avtalet inte ska anses som ingånget. Det är vanligt att man i sin accept begär en konfirmation utan att detta anses som ett nytt anbud. Numera är det vanligt att man med konfirmation avser ett tredelat avtalsingående, vilket är en annan modell. Enligt denna modell är avtal inte ingånget innan bekräftelsen lämnats. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo