FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/06/2008

Preskriptionstid för ringa narkotikabrott

Kan man åka på några påföljder om en polis vid trafiknykterhetskontroll frågar om man någonsin provat droger och man svarar att man testat hasch för över 10 år sedan? Riskerar man att det registreras någonstans som kan förstöra saker i framtiden, eller är sånt preskriberat?

Lawline svarar

Hej! Att pröva hasch betraktas som ringa narkotikabrott. Maxstraffet för detta brott är sex månaders fängelse (teoretiskt maxstraff). Detta regleras i narkotikastrafflagen 1 § 6 p och 2 § som du kan läsa http://lagen.nu/1968:64 . För ett brott med så låg straffsats ska åtal vara väckt inom två år från gärningen. (Brottsbalken 35 kap 1 § som du kan läsa http://lagen.nu/1962:700#K35P1 ) Brottet är alltså preskriberat och polisen kan inte göra någonting. Något register att lagra en sådan uppgift om ett preskriberat brott finns inte. Även om brottet inte vore preskriberat skulle enbart din berättelse inte vara tillräckligt för att väcka åtal men eventuellt tillräckligt för att polisen skulle kunna vidta ytterligare utredningsåtgärder. Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?