Återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan

FRÅGA
Jag har fått utbetalt för mycket sjukpenning 4502 kr, av FK. Har inte fått spec på detta o har inte reflekterat det på mitt konto eftersom många transaktioner görs. Nu kräver FK tillbaka beloppet. Hur gör jag för att yrka om eftergift?? Har fått tid till den 27 juni o bestrida detta. Vilka möjligheter har jag?? Mvh Christina
SVAR

Hej!

Du får ursäkta att din fråga besvaras efter att tiden för bestridande som du angivit har utgått. Vi får så många frågor att vi tyvärr inte alltid hinner besvara alla så snabbt vi önskar. Nedan följer ändå en kort redogörelse för rättsläget.När en felaktigt utbetalad ersättning grundar sig på en socialförsäkrings – eller bidragsförfattning gäller en återbetalningsregel i 20 kap. 4 § AFL (Lag om allmän försäkring http://www.lagen.nu/1962:381#K20). Enligt angivet lagrum kan en person bli återbetalningsskyldig i 2 situationer, varvid den ena verkar vara mest aktuell i ditt fall. Om en person har fått en felaktig utbetalning utan att själv ha förorsakat den och inte skäligen borde ha insett det blir denne inte återbetalningsskyldig. En förutsättning för att du inte skall bli återbetalningsskyldig är alltså att du mottagit beloppet i god tro. Det avgörande är om du var i god tro vid tiden då du mottog den felaktiga utbetalningen. Huruvida så kommer anses vara fallet i din situation är svårt att säga, framförallt talar det relativt höga beloppet emot dig om du mottagit detta vid ett engångstillfälle.Du frågar också om möjligheterna till eftergift. Enligt samma lagrum som ovan angivits skall Försäkringskassan även pröva om en felaktig utbetalning kan efterges. Det är flera omständigheter som då vägs in men som ett riktmärke kan man säga att det ska finnas ett objektivt godtagbart skäl. Exempel på sådana skäl kan vara ekonomiska förhållanden, den sociala situationen, om beloppet har förbrukats och möjligheten att försörja sig. Denna prövning gör Försäkringskassan självmant vid ett beslut om återbetalningsskyldighet. Finner den inte att skäl för eftergift är för handen kan sådana kommuniceras om du själv anser så vara fallet varvid Försäkringskassan kan behöva göra ytterligare utredning om det finns skäl för eftergift i ljuset av de nya uppgifterna.Vänligen,

Carl Beyer
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (421)
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?

Alla besvarade frågor (97694)