FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/09/2008

Preskription för ofredande m.m.

Hej! För över ett år sedan (maj 2007) blev jag anhållen (inte häktad) for sexuellt ofredande men misstanken blev sedan ändrad till ofredande + brott mot lagen om allmän kameraövervakning. Jag har inte fatt del av ett åtal från domstolen men har läst i tidningen att åtal skulle väckas (intervju med åklagaren) plus att min försvarare försökt komma i kontakt med mig via e-post. Nar anses åtal ha väckts och preskription inträtt? Går det efter sammanlagt straff?

Lawline svarar

Hej! Åtal anses väckt när åklagarens stämningsansökan inkommit till tingsrätten. Bestämmelser om preskriptionstider finns i 35 kapitlet i Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700 . Preskriptionstiden går inte efter sammanlagt straff utan beräknas för varje brott för sig. Preskriptionstiden beror på den svårast möjliga påföljd som kan följa på brottet. Påföljden för brott mot lagen om allmän kameraövervakning är böter eller fängelse i ett år, se 26 § https://lagen.nu/1998:150 . Påföljden för ofredande är böter eller fängelse i ett år, se 4 kapitlet 7 § Brottsbalken. Enligt 35 kapitlet 1 § 1 punkten och 35 kapitlet 4 § Brottsbalken är preskriptionstiden för vardera brott två år från den dag brottet begicks. Om du skulle delges stämning för brottet inträder preskriptionsavbrott. Om detta sker blir preskriptionstiden istället fem år från den dag brottet begicks enligt 35 kapitlet 6 § 1 punkten Brottsbalken. Delgivning ska ske i enlighet med de formella krav som ställs i delgivningslagen, se https://lagen.nu/1970:428 . Med vänlig hälsning!
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”