FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/08/2008

Äganderätt i motorbåt

Hej! Jag och min bror funderar på att köpa en motorbåt tillsammans. Nu hör till saken att han är gift och eftersom jag vill säkra mina tillgångar mot en eventuell skillsmässa mellan min bror och hans fru Nu undrar jag hur jag skall kunna gå in i den här affären utan att råka bli snuvad på mina pengar om en skillsmässa uppstår dem emellan? Behövs det något särskilt avtal?

Lawline svarar

Hej. Det Du kan göra för att vara säker på att din andel i båten inte kommer att påverkas av en eventuell skilsmässa mellan Din bror och hans fru är att Ni skriver ett ägaravtal er emellan vari ni specificerar ägandeförhållandet. Der räcker med ett dokument som klargör hur mycket Du respektive din bror har betalat av köpesumman för båten. Därmed kan inte Din andel i båten bli involverad i en eventuell bodelning mellan Din bror och hans fru. Dock kan Du inte påverka Din brors ägande av båten eftersom han betalar själv. Hade Du gett honom en samäganderätt till båten hade Du kunnat ge den delen såsom enskild egendom till honom vilket därmed hade undandragit den egendomen från en bodelning. Men eftersom Din bror betalar själv kan du inte påverka hans ägandedel i båten. Något sådant kan bara regleras mellan Din bror och hans fru. Men, som sagt, Ni bör klargöra ägandeförhållandet i båten så att din ägandedel inte riskerar att bli indragen i en bodelning vid en eventuell skilsmässa mellan Din bror och hans fru. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?