FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/08/2008

Återkommande brottslighet och straffmätning

En person som tidigare suttit frihetsberövad (ca 18 år sedan) för någonting har nu gjort sig skyldig till urkundsförfalskning (skrivit över en bil på sig själv utan tillåtelse). Vad blir det för straff då?

Lawline svarar

Brottet urkundsförfalskning återfinns i 14:1 brottsbalken (se https://lagen.nu/1962:700#K14) och renderar i ett fängelsestraff på maximalt två år. Själva strafmätningen är komplicerad och med tanke på den knapphändiga informartionen i frågan är det inte möjligt att göra en helt korrekt bedömning. Generellt brukar straffen ligga i den nedre tredjedelen av straffskalan. Tidigare brottslighet spelar in och kan ge ett strängare straff. Att den tidigare brottsligheten hänför sig till brott begågna för relativt längesen är dock en förmildrande omständighet. Även typen av tidigare begånget brott kan spela in då återfall i brott av samma typ kan bestraffas hårdare. Andra faktorer som kan spela in i bedömningen är bl.a. personens ålder, återanpassningsförmåga samt fysiskt och psykiskt tillstånd. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare