FrågaKÖPRÄTTÖvrigt13/06/2008

Fel i vara vid bilköp

Hej! Jag köpte en begagnad bil här om dagen, eftersom den hade en del "enkla" fel lämnade jag omgående in den till en märkesverkstad. På verkstaden upptäcks två ytterligare fel (hittills) varav det ena bör säljaren ha känt till utan att ha upplyst mig om, det andra mer allvarliga felet är i motorn och är av en mer dold karaktär. Vid köpet skippade vi "säljes i befintligt skick"-klausulen. Istället fick säljaren lista de kända felen på köpekontraktet. Kan jag som köpare begära prisavdrag motsvarande reparationskostnad eller hävning av köp? Bilen kostade 50 kkr och de två nyss funna felen beräknas kosta strax över 10 kkr att åtgärda. Tackar på förhand! /Martin

Lawline svarar

Av texten framgår ej om du köpt bilen av en privatperson eller av en näringsidkare. Med tanke på tillvägagångssättet och textens utformning utgår jag ifrån att köpet gjordes av en privatperson. Köp av lösa saker mellan privatpersoner (t.ex. bilar) regleras i köplagen (se http://www.lagen.nu/1990:931) Frågan är om det föreligger fel i varan och vem som skall ansvara för det eventuella felet. 20 § reglerar undersökning av varan före köpets genomförande. Har du undersökt bilen och missat fel du borde upptäckt ligger ansvaret på dig, likaså om du underlåtit att undersöka bilen trots säljarens uppmaning. Skulle säljaren vara medveten om felen anses han ha handlat i strid mot tro och heder varför ansvaet ligger hos honom. Vem som ansvarar blir en svår bevisfråga. En förutsättning för att få åberopa felet är att detta förelegat redan innan bilen överläts (21 §), även detta en svår bevisfråga. Skulle ansvaret ligga på säljaren aktualiseras påföljderna. Dessa är enl. 30 § avhjälpande och omleverans (34 §), prisavdrag och hävning (37 §) samt skadestånd (40 §). För att dessa skall aktualiseras krävs att du reklamerar inom skälig tid efter att du uppmärksammat felet (32 §) Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo