FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/07/2008

Förvaltningsmyndigheters serviceskyldighet

Hej, jag vill gärna veta om myndigheter eller organisationer som till exempel antagningen (för universitet) måste enligt lag svara på e-mejl och post.

Lawline svarar

Hej, alla förvaltningsmyndigheter (d v s myndigheter som sköter offentlig förvaltning, exempelvis antagning till högskolan) har en så kallad serviceskyldighet gentemot alla enskilda individer. Denna skyldighet framgår av Förvaltningslagen 4-5 §§ som Du kan hitta http://www.lagen.nu/1986:223#P4 . Serviceskyldigheten innebär bl a att myndigheten är skyldig att svara på frågor från enskilda så snart som det är möjligt. Varje myndighet är skyldig att kunna ta emot frågor både via post och e-post. Myndigheten får dock själv avgöra i vilken form svaret skall lämnas. Jag hoppas att detta besvarar Din fråga! Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”