FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt16/07/2008

Fel vid köp av privatperson

Hej! Har köpt en båt av en privatperson. Genom mailkontakt har säljaren beskrivit båten och motor som \"felfri och av årsmodell 1991\". Jag frågade vid min besikting av båten igen om det fanns några fel med köparen övertygade mig än en gång att det inte fanns några fel. Jag provkörde och granskade allt som jag kunde, och det jag såg verkade ok. Vi gjorde upp affären. När jag sedan sjösätter båten och kör den hemma visar det sig att motorn inte laddar. Delar i motor (likriktare) är trasiga. När jag försöker ta reda på orsaken framkommer det att motorn är av årsmodell -89. Eftersom säljaren i mail intygat att båten och motor är av samma årsmodell så är både båt och motor två år äldre an jag fått veta. Säljaren har också undanhållit att den stege som är avsedd attt användas för att ta sig i och ur båten ( då den ligger på boj) är oanvändbar p g a felmonteringar och ombyggnation av säljaren.

Lawline svarar

Hej, Vid köp mellan två privatpersoner är Köplagen (KöpL) tillämplig, den hittar du http://www.lagen.nu/1990:931, såvida ni ej har avtalat om något annat, då gäller avtalet. Fel föreligger om varan avviker från vad köpare med fog kunnat förvänta sig, 17 §. Vidare föreligger fel om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 18§. Viktigt att notera är dock att Ni som köpare har en viss undersökningsplikt, se 20 § KL. Det innebär att Ni inte får åberopa fel som Ni måste antagas ha känt till vid köpet. Frågan är alltså om Ni borde ha upptäckt felet redan vid köpet. Om så är fallet kan Ni ej göra något fel gällande. En köpares undersökningsplikt kan dock reduceras om säljaren har lämnat lugnande besked. Det hela blir alltså en bedömningsfråga huruvida ni har uppfyllt er undersökningsplikt i förhållande till säljarens lugnande besked om varans beskaffenhet, samt varans beskaffenhet enligt 17§ och 18§. Har det faktum att säljaren sa att motorn var av en annan årsmodell inverkat på köpet tror jag dock att Ni har goda möjligheter att göra någon påföljd gällande. Påföljder som kan bli aktuella är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning, 31- 40 §§. För att göra någon påföljd gällande krävs dock att Ni reklamerar inom skälig tid efter det att ni har märkt felet, 32 §. Observera att hävning är en sekundär påföljd. Säljaren har alltid rätt att i första hand omleverera varan eller avhjälpa felet så länge som det inte skapar en väsentlig olägenhet för köparen enligt 36 §. Vidare krävs för hävning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Er och att säljaren har insett eller borde ha insett detta, 39 §. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo