Inkassokrav

har fått ett krav från Prioritets Inkasso påöver 17 00:- ,har inte fått någonting från dom på över 5 år, har nyligen betalat bort alla mina skulder,så dimper detta ned i brevlådan,skulden ska ha varit på strax över 3000:- från början.Vad är det som gäller vid preskibering,har i 8 års tid matat inkassobolag med drygt 500 000:- "HJÄLP"

Lawline svarar

Hej,Preskriptionstiden för en fordran är antingen tre eller tio år. Tre år gäller för konsumentfordringar och tio år för övriga fordringar. Preskriptionstiden avbryts dock varje gång du erkänner skulden, avbetalar på skulden, får en påminnelse eller ett krav på skulden eller om skulden blir föremål för rättsliga åtgärder hos Kronofogdemyndigheten eller domstol. Följden av ett preskriptionsavbrott är att en ny preskriptionstid om tre eller tio år börjar löpa från dagen för avbrottet.Att det rör sig om 3000 kronor från början tyder, om du inte har drivit företag, på att det rör sig om en konsumentfordran. Detta innebär att preskriptionstiden är tre år. Har inga avbrott skett de senaste fem åren är fordran således preskriberad idag. Inkassobolag brukar dock regelbundet vidta preskriptionsavbrott genom t ex att skicka brev.

Rättspraxis anger att det räcker att inkassobolaget kan visa att de skickat ett flertal brev till dig för att ett preskriptionsavbrott skall anses ha skett. Att du säger att du inte har fått några brev behöver alltså inte betyda att skulden är preskriberad om brev faktiskt har skickats.Preskriptionslagstiftningen och den rättspraxis som finns på området är dock ganska omfattande, så utan att få mer information om omständigheterna i just ditt fall är det svårt att ge ett exakt svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Anna AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo