FrågaKÖPRÄTTÖvrigt20/09/2008

Befintligt skick

Hej.Har en fråga om köp av privatperson där säljaren lämnat uppgifter om en bil i annons som varit avgörande för att köpet blev av,som dock efteråt visade sig att det inte stämmer,kan man som köpare kräva prisavdrag/hävning?Min fråga är alltså om man kan använda annonsen som "bevismaterial" eller är det vad som står i köpeavtalet som räknas dvs såld i befintligt skick?

Lawline svarar

Hej, Vid köp av privatperson är Köplagen (KL) tillämplig om inget annat avtalats, den hittar du https://lagen.nu/1990:931. Detta innebär alltså att det som står i köpeavtalet går före lagen. En vara såld i befintligt skick anses felaktig enligt 19 § KL bland annat om den ej överensstämmer med eventuella uppgifter säljaren lämnat före köpet angående varans egenskaper eller användning vilka kan antas ha inverkat på köpet. Det föreligger alltså här ett fel i Köplagens mening och i detta hänseende kan du använda annonsen som ”bevismaterial” för att kunna visa att de egenskaper som utlovades för varan ej överensstämmer med de egenskaper på den varan du mottog. Det måste också kunna visas att de lämnade uppgifterna inverkade på köpet. Har ni reglerat i köpeavtalet vad befintligt skick exakt skall innebära är det detta som gäller och ej 19 §. För det torde dock krävas en väldigt specificerad beskrivning av vad befintligt skick skall innebära. För att få göra någon påföljd gällande måste du reklamera felet, detta måste ske inom skälig tid efter det att du upptäckte felet, 32 §. En säljare har alltid rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans om detta kan ske inom skälig tid, 34 § och 36 §. Sker det ej inom skälig tid har du rätt att kräva prisavdrag och i sista hand häva köpet, 37 §. Häva köpet får du göra om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta, 39 § Observera att har ni reglerat påföljder i avtalet är det alltså vad som föreskrivs i avtalet som gäller. Med vänlig hälsning
Rådgivare