FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt26/04/2008

Förargelseväckande beteende

Hej. Vår granne mitt över vägen ställer sig och kissa på tomten (hans tomt) när min man och jag är ute i vår trädgård. Vi upplever det som mycket obehagligt och förnedrande att behöva åse när han uträttar sina behov. Hans son gör samma sak när han kommer hem från skolan (är i 15-års åldern, så det handlar inte om ett litet barn som inte hinner in på toa). Vad rekommenderar ni oss att göra?

Lawline svarar

Hej, Enligt Brottsbalken 16 kap. 16 § döms den som offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att (d v s kunna) väcka förargelse hos allmänheten för förargelseväckande beteende till penningböter. Er granne urinerar här på sin egen tomt d v s på enskild plats, men eftersom allmänheten kan se det faller det under begreppet offentligen. Det räcker att grannen har uppsåt till de faktiska omständigheterna som är att kissa för att straffrättsligt ansvar skall kunna utkrävas. Detsamma gäller sonen, men hans ålder har betydelse för påföljden. Jag rekommenderar er att polisanmäla dem eftersom det de gör är straffbart. Lycka till, Med vänlig hälsning,
Anna AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo