FrågaKÖPRÄTTÖvrigt22/03/2006

Tillämplig lag vid bostadsrättsköp

När en bostadsrätt upplåts för första gången är det föreningen som säljer lägenheten. Innebär det att köpet faller under konsumentköplagen? Och har man då tre år på sig att reklamera köpet?

Lawline svarar

Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig på köp avseende s.k. lösa saker (också kallat ”lösöre”). Med lösöre avses normalt rörliga fysiska föremål. Det kan t.ex. vara fråga om möbler, maskiner, datorer osv. (se 1 § KKL). Tillämplig lag vid köp av bostadsrätt är därför köplagen (KöpL; se 1 och 4 §§ KöpL). Av 1 § KöpL framgår att lagen är avsedd att tillämpas vid köp av ”lös egendom”. Detta är ett vidare begrepp än lösöre. Lös egendom brukar definieras negativt som allt som inte är fast egendom. En bostadsrätt är varken fast egendom eller lösöre varför den skall anses som lös egendom. Reklamation enligt köplagen skall ske inom skälig tid efter det att köparen märkt eller bort märka felet (se 32 § 1 st. KöpL). Om köparen emellertid inte reklamerar inom två år från det att han har tagit emot varan förlorar han rätten att åberopa felet, oavsett om han före denna tidpunkt märkt eller bort märka felet. Annan tid gäller dock om så följer av en garanti eller liknande utfästelse (se 32 § 2 st. KöpL). Köpet faller alltså under köplagen och en yttersta gräns för reklamation avseende fel är två år.
Andreas HeedRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo