Fråga om inkassoregler för obetald parkeringsavgift

Har en undran. Det gäller p-böter/avgift.

Nedanstående undrar jag om det gäller både parkeringsböter och parkeringsavgift.

Vad gäller att de måste skicka ut en påminnelse innan det går till inkasso.

"Lag om kontrollavgift vid olovlig parkeringSFS-nummer 1984:318

Departement/myndighet Näringsdepartementet

Utfärdad 1984-05-24

Ändring införd t.o.m. SFS 2001:566 "

"8§

Vill markägaren ta ut kontrollavgift skall han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet.

Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas."

Lawline svarar

Hej Gertrud!

Lagen Ni nämner behandlar privata markägares rätt att ta betalt för parkering, eller helt förbjuda parkering på egen mark. Om markägaren tillhandahåller parkering mot betalning måste denne skylta tydligt enligt 2§. Den kontrollavgift som nämns i lagen överensstämmer med institutet parkeringsböter, dvs. en form av straffavgift om någon parkerat olovligen eller utan att erlägga fastställd parkeringsavgift.

Parkeringsavgift är vad jag kan se den avgift som skall erläggas som ersättning till markägaren för parkeringen. Observera att detta inte kommer ifråga om markägaren förbjudit parkeringen enligt 1§.

Vad gäller svaret på Er fråga, måste jag konstatera att frågeställningen förefaller mig något otydlig. Ni frågar efter om huruvida markägares plikt att meddela innan inkasso kopplas in skiljer sig om det är fråga om parkeringsböter eller parkeringsavgift. Enligt 8§ som Ni återger gäller denna paragraf kontrollavgift. Enligt 1§ är, som redan konstaterats, kontrollavgift den avgift som markägare har rätt att ta ut om någon överskrider markägarens parkeringsbestämmelser, eller inte erlägger fastställd parkeringsavgift. Här framstår skillnaden som klar. Kontrollavgift är helt enkelt påföljden för felaktig parkering. Markägarens plikt att skicka ut påminnelse innan han lämnar ärendet till inkasso följer generella fordringsrättsliga principer, om påminnelse ej utskickas har markägaren inte laga grund för att mäta ut avgiften med hjälp av inkassolagen och det samma gäller för parkeringsböter.

Jag hoppas att detta svar har benat ut rättsläget något för Er, återkom gärna annars med utveckling eller precisering av Er fråga.

Mvh

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo