FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/05/2008

Överklagandetid av byggd fotbollsplan

Hej Vår kommun har uppfört en fotbollsplan(grus) med omgärdande staket (12 meter från närmaste villatomt) och master med stark belysning och därvid avverkat en björkdunge och schaktat bort jord. Enl detaljplan skall marken vara park eller plantering. Vare sig ändring av detaljplan, marklov eller bygglov finns. Vilken överklagningstid gäller?

Lawline svarar

Hej! För det första så bör kommunfullmäktige ha beslutat både om ändrad detaljplan och om bygglov. Själva byggandet går inte att överklaga utan det är bygglovet som går att överklaga. Överklagande av bygglov regleras i 23-25 §§ i förvaltningslagen, som finns http://lagen.nu/1986:223. Det går endast att överklaga ett bygglovsbeslut tre veckor efter att beslutet har meddelats. De som får överklaga är bara personer som är saklegitimerade. Det kan t.ex. vara närmsta grannen. Det är också personer som enligt 8:22 Plan- och Bygglagen, som finns http://lagen.nu/1987:10, måste höras innan frågan om bygglov avgörs. Andra personer får inte överklaga ett bygglov. Om du förmodar att det hela inte har gått rätt till kan du begära att Byggnadsnämnden skriftligen ska lämna dig upplysning om det vidtagits någon åtgärd som föranleder något ingripande mot överträdelse. Om detta stadgas i 10:2 Plan- och Bygglagen. Enligt 11:2 i samma lag ska Byggnadsnämnden lämna upplysningar om byggande. Om kommunfullmäktige har tagit beslutet att bygga fotbollsplanen och inget om bygglov eller detaljplan kan vilken kommunmedlem som helst överklaga beslutet enligt 10:1-2 Kommunallagen, http://lagen.nu/1991:900. Överklagandetiden enligt 10:6 är 3 veckor från det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Jag förmodar att det har tagit mer än 3 veckor eftersom fotbollsplanen har byggts. Då är den bästa utvägen för dig att skriva till Byggnadsnämnden och få upplysning om lagligheten av byggandet. Om byggandet är felaktigt ska de vidta åtgärder. Lycka till!
Anna MannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo