FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt16/04/2008

Olaga hot

Min fråga gäller olaga hot om att en person ska mörda mig. Vederbörande upprepade detta vid samma tillfälle 3 ggr. Har inga bevis mer än min egen berättelse och tänkte tyvärr inte på att snabbt sätta på mikrofonen på mobilen då detta skedde. Har sedan konfronterat vederbörande med dessa uttalande som han då helt förnekar han sagt. Istället vänder han det mot mig som en allvarlig anklagelse. Om jag polisanmäler detta, blir han utpekad eller skäligen misstänkt? Vad krävs för att åtal ska väckas och det blir en fällande dom?

Lawline svarar

Hej! Enligt 4 kap 5 § brottsbalken ska den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, dömas för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet att bedöma som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Det är enligt bestämmelsen tillräckligt att hotet är ”ägnat” att framkalla allvarlig rädsla att hotet skall verkställas. Det väsentliga är alltså framförallt hur den hotade upplevt situationen och om denne ansett att hotet varit allvarligt och överhängande. När det gäller ett dödshot krävs att uttalandet, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för den hotades säkerhet. Denna fråga prövades i rättsfallet RH 2002:6, där den tilltalade bl.a. hade uttalat ord som ”Jag skall döda dig”. Den tilltalade erkände att han uttalat sig på detta sätt men invände att språkbruket varit det vanliga vid munhuggning mellan honom och målsäganden, som ofta varit osams, och att målsäganden därför omöjligen kunde ha uppfattat hoten som allvarligt menade. På grund av invändningen frikändes den tilltalade. Hovrätten menade att de uttalade hotelserna inte varit ägnade att hos målsäganden framkalla något som kunde anses som allvarlig fruktan för hennes egen säkerhet till person. Domstolen konstaterade också att det vid muntliga hot inte räcker att den hotade upplevt rädsla eller oro. Istället underströk man att det krävs ”allvarlig fruktan” enligt lagtextens formulering, och att det alltså inte räcker med endast rädsla eller fruktan. Vidare kan det noteras att det för straffbarhet inte krävs att den hotade faktiskt blivit rädd. Däremot är ett uttalande inte straffbart om det för den hotade var uppenbart att hotet inte kunde vara allvarligt menat. Det är också uteslutet att döma för olaga hot om den hotade visste att han utan särskild svårighet kunde avstyra gärningen. Ett dödshot är givetvis allvarligt och självklart har Du möjlighet att polisanmäla händelsen. Polis och åklagare får därefter ta ställning till om det finns tillräckliga skäl att väcka åtal i Ditt fall. För fällande dom krävs sedan att domstolen finner tillräckligt stöd för anklagelsen mot den tilltalade. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”