Felmätt bostadsrätt

2006-03-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag sålde min bostadsrätt för ca 2 år sedan, en lägenhet på 53 kvadratmeter (enligt föreningen). Som jag också köpt i tron om att den var 53 kvadratmeter (det är ju också det avgiften baseras på. I objektsbeskrivningen (vid försäljningen) skrev mäklaren (förutom att det var en 2:a, med kakelugn etc) att den var ca 53 kvadratmeter enligt förening och säljare. Nu har min köpare tänkt att driva detta vidare till tingsrätten, då han 2 år efter kæpet (dock inom rimlig tid enligt köplagen) mätt upp lägenheten till 49 kvadratmeter (enligt professionellt bolag). Alltså en skillnad på 4 kvadratmeter. Vad säger lagen om detta? Hur stor är köparen undersökningsplikt (om nu det var kvadratmeter han köpte lägenheten på skulle man ju tycka att han skulle reagera på att det stod ca 53 kvadratmeter). finns det något i köplagen/praxis som säger något om vad ca egentligen är? Vad är hans chanser att vinna detta? Om han vann skulle det ju kunna drivas ett flertal mål liknande detta. Mälklarna går ju alltid på föreningens siffror och som säljare är det ingen som upplyser att man bör kontrollmäta bostaden. Vänliga hälningar Helena (en lite orolig bostadsrättsförsäljare).
SVAR
Hej!

Genom att köparen fått upplysningen om att lägenheten är 53 kvadratmeter anses köparen ej ha någon undersökningsplikt för arean.

Det finns ett flertal fall som gått till hovrätten och där har domstolen dömt till köparens fördel, dvs man har beviljat prisavdrag.

Det som i detta fall skulle kunna få hovrätten att döma annorlunda är tidsaspekten. Du skriver själv att detta är inom rimlig tid enligt köplagen. Jag förmodar att du blandar ihop två begrepp. Dels preskriberas köpet efter två år enligt köplagen 20§ 2 st där det står:
"Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse."

Detta ska dock inte tolkas som att alla reklamationer som inkommer inom två år har kommit in i rätt tid. I första stycket 32§ står det nämligen:
"Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation)."

Köparen kan alltså försuttit sin chans att reklamera om en domstol anser att han borde märkt felet tidigare. Från det att han märkt, eller borde märkt felet, kan han inte anses ha mer än ett par veckor på sig att reklamera felet, i annat fall har reklamationen kommit för sent.

Om en domstol skulle anse att han borde märkt felet tidigare eller inte är svårt att uttala sig om då det i princip inte finns någon praxis alls på området. Vår nuvarande köplag är ju relativt ny, från 1990, och därför finns det ännu så länge ganska få rättsfall.

Mitt tråkiga svar på din fråga blir alltså att det beror på om reklamationen kan anses ha inkommit i tid med tanke på 32§ 1 st köplagen. Skulle reklamationen anses ha inkommit i tid blir du tvingad att gå med på ett prisavdrag.

David Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97445)