FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt03/11/2005

Belastningsregistret

Var registreras lagöverträdelser i brottsbalken och trafikrelaterade brott? Vilka har tillgång till dessa register? Efter hur lång tid stryks brotten från registret/-en?

Lawline svarar

Hej! Lagöverträdelserna i sig registreras aldrig så länge du inte åker dit d.v.s. får ett straff. Villkorliga eller ovillkorliga straff, böter eller samhällstjänst är exempel på straff som registreras i Rättsregistercentralens belastningsregister. Vem som helst kan inte göra utdrag ur belastningsregistret. Utlämnande av uppgifter regleras i säkerhetsskyddslagen (1996:627). I princip är det endast vissa statliga myndigheter som kan begära utdrag ur belastningsregistret och uppgifterna skall då handskas med sekretess. Sedan 2003 kan även arbetsgivare inom barnomsorg få rätt att göra utdrag för att kontrollera att en arbetssökande inte är dömd till exempelvis barnsexualbrott. Mer information om detta hittar du http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18409.htm Hur länge uppgifter ligger lagrade i belastningsregistret varierar beroende på brottets art. Bötesstraff lagras i 5 år efter domen eller beslutet. Villkorlig dom, åtalsunderlåtelse, skyddstillsyn och liknande försvinner 10 år efter dom eller beslut. Fängelse, Sluten ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård försvinner 10 år efter det att påföljden verkställts.
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo