Betalningsföreläggande och personlig kunkurs

Hej på er :)

jag skulle vilja veta vad det konkret innebär för skillnad för en person om denne blir belagd med ett betalnings förläggande hos kronofogden kontra om fordringsägaren söker personen i personlig konkurs

Lawline svarar

Hej

Ett betalningsföreläggande innebär en uppmaning från kronofogden att betala en viss skuld. Underlåtenhet att följa föreläggandet resulterar i utmätning av gäldenärens tillgångar. Gäldenärens rättigheter beskärs inte av detta förfarande bortsett från det faktum att det är brottsligt att försöka undandra kronofogden/gäldenären tillgångar.

Ansökan om personlig konkurs kan göras av gäldenären själv eller av borgenär. Tingsrätten försätter gäldenären i konkurs endast om skulderna överstiger tillgångarna med god marginal. Under kunkursen råder gäldenären inte längre över sina tillgångar, det gör en konkursförvaltare. Alla tillgångar utom de gäldenären behöver för sin dagliga levnad tas om hand för att betala skulderna. De skulder som inte betalats under konkuresen kvarstår. Personlig konkurs är relativt ovanligt.Med vänlig hälsning,

Jon ÖstremRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”