FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/05/2008

Vem kan hjälpa mig om jag behöver försörjningsstöd?

Jag vet inte hur jag ska kunna betala räkningarna den här månaden. Jag får ungefär 9000 kr i inkomst. Jag är sjukpensionär och har utgifter på 26 112 kr. Det har gått tidigare genom att jag fått pusslat ihop. Kan man få ta ett lån på avbetalning någonstans eller kan ni hjälpa mig på något sätt

Lawline svarar

Hej! Tyvärr har jag för lite information om din ekonomiska situation för att kunna ge ett helt tillfredställande svar på din fråga. Men jag ska försöka hjälpa dig så gott det går. Det framgår av din ställda fråga att du har betydligt större utgifter denna månad, än inkomster. För att detta inte skall orsaka problem hos dina fordringsägare vill jag rekommendera dig att ta kontakt med Socialtjänsten i din kommun. Du kan nämligen, under vissa förutsättningar, ha rätt till ekonomiskt bistånd, s.k. försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, SoL, se http://lagen.nu/2001:453. Tittar du sedan närmare i 4 kap 3 § SoL, kan du se vad som försörjningsstödet är ämnat att täcka. Exempelvis nämns kläder, boende och livsmedel. För övrigt, tror jag att Socialtjänsten kan besvara övriga frågor du har om hur du ska kunna klara av den vardagliga ekonomin. Om inte, kan de pga. den omfattande serviceskyldighet de har, hänvisa dig till rätt person eller myndighet för ärendet. Angående lånmöjligheter bör du kontakta din bank. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Ani BabakhanlooRådgivare
Hittade du inte det du sökte?