FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/03/2008

Vårdslöshet i trafik

I maj råkade jag ut för en trafikolycka och är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik. Jag fick sladd i en kurva strax efter ett stoppljus och snurrade in i ett skyddsräcke och en mur. Jag hade rött ljus vid stoppsignalen, vilket jag stannade för, och olyckan inträffade bara 30-50 meter efter ljuset så jag höll mej långt inom hastighetsbegränsningen som på stället är 70. Vid olyckstillfället så var det mycket vatten på vägbanan, men jag har tidigare hållt ungefär samma gaspådrag och acceleration i den kurvan vid liknande väglag utan problem. Jag har enligt mej själv kört helt normalt. I polisförhöret som skedde per telefon sa polismannen att jag inte riskerade att bli av med körkortet, men att detta dock kunde vara vårdslöshet i trafik. Tack.

Lawline svarar

Hej Brottet vårdslöshet i trafik stadgas i 1 § lag om straff för vissa trafikbrott, denna lag finner du (http://lagen.nu/1951:649). Enligt denna paragraf skall en vägtrafikant i väsentlig mån ha brustit i omsorg och varsamhet och därigenom. Frågan är här om du i väsentlig mån har brustit i den varsamhet och omsorg som kan förväntas av dig. Det skall alltså inte endast röra sig om normal oaktsamhet utan det krävs en högre grad av oaktsamhet för att det skall bli fråga om vårdslöshet i trafik. Notera att för att dömas för vårdslöshet i trafik behöver en olycka inte ha inträffat. Det räcker att du som vägtrafikant i väsentlig mån har brustit i den omsorg och varsamhet som krävts av dig med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Av den information som du ger i frågan finns inte mycket som skulle kunna tala för att du gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik. Möjligtvis kan det med beaktande av väderförhållandet ha förväntats av dig att du skulle hålla en lägre hastighet än vad du gjorde. Finns inga andra omständigheter än de du ger i din fråga har jag svårt att se att du kan dömas för vårdslöshet i trafik. Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter. Med vänlig hälsning,
Mikael KarlssonRådgivare