Preskription

2008-03-29 i Preskription
FRÅGA
Ett inkassoföretag har till Kfm skickat ett betalningsföreläggande om en skuld som är 16-17 år gammal. Nu har Kfm beslutat att utmätning ska ske genom avdrag från min lön. Hur kan de få göra så efter så lång tid?
SVAR

Först beror det på vilken typ av skuld det rör sig om. Som huvudregel är preskriptionstiden 10 år (preskriptionslagen 2 §) men om det rör sig om en skuld till en näringsidkare i egenskap av konsument är preskriptionstiden endast 3 år (preskriptionslagen 2 § 2st). Detta är dock under förutsättning att ett preskriptionsavbrott inte sker. Ett sådant äger rum om du t.ex. har gjort en delbetalning på skulden eller om borgenären har sänt dig en skriftlig påminnelse eller krav. Rör det sig inte om ett konsumentförhållande räcker det alltså att du t.ex. en gång har fått en påminnelse efter sex år för att skulden fortfarande skall vara aktiv 15 år senare och därmed möjlig att kräva.Med vänlig hälsning

Simon Carlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)