Preskription

Ett inkassoföretag har till Kfm skickat ett betalningsföreläggande om en skuld som är 16-17 år gammal. Nu har Kfm beslutat att utmätning ska ske genom avdrag från min lön. Hur kan de få göra så efter så lång tid?

Lawline svarar

Först beror det på vilken typ av skuld det rör sig om. Som huvudregel är preskriptionstiden 10 år (preskriptionslagen 2 §) men om det rör sig om en skuld till en näringsidkare i egenskap av konsument är preskriptionstiden endast 3 år (preskriptionslagen 2 § 2st). Detta är dock under förutsättning att ett preskriptionsavbrott inte sker. Ett sådant äger rum om du t.ex. har gjort en delbetalning på skulden eller om borgenären har sänt dig en skriftlig påminnelse eller krav. Rör det sig inte om ett konsumentförhållande räcker det alltså att du t.ex. en gång har fått en påminnelse efter sex år för att skulden fortfarande skall vara aktiv 15 år senare och därmed möjlig att kräva.Med vänlig hälsning

Simon CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo