Klaga på redan betald kontrollavgift

Hej,

Jag har fått en kontrollavgift (privat mark) från ett parkeringsbolag eftersom jag glömde lägga upp mitt parkeringstillstånd i rutan. Jag har ett giltigt tillstånd som jag har skickat till dem tillsammans med en överklagan. De anser att ärendet är avslutat eftersom jag har betalt avgiften. Jag anser att man borde kunna visa upp ett giltigt tillstånd i efterhand och få pengarna tillbaka. Vad tycker du jag ska göra? Anmälan till ARN?

Mvh,

Tobias

Lawline svarar

Hej!En kontrollavgift för olovlig parkering fungerar i princip som en vanlig faktura. Det finns inget stöd för att kontrollavgifter inte kan omprövas efter att avgiften är betald. Det är alltså fullt möjligt att få avgiften prövad i domstol trots att den är betald. Trots detta är det normalt för parkeringsbolagen att vägra ompröva kontrollavgifter som är betalda om inte talan väcks i domstol. Det är därför klart bättre att inte betala medan man bestrider en kontrollavgift. Parkeringsbolagens metod är tillåten men får nog ses som ett uttryck för dålig service. En förklaring kan dock vara att parkeringsbolagen vill kunna ta bort personuppgifter när de anser att ett ärende är slutbehandlat. Uppgifter i en kontrollavgift kan i vissa fall innebära hantering av känsliga personuppgifter som är ganska hårt lagstyrd.Frågan om biljetter och tillstånd som bevisligen har funnits men av någon anledning inte har varit placerade i vindrutan har varit upp i hovrätterna och Högsta domstolen vid flera tillfällen. Det har i dessa domar framkommit att det krävs en bra ursäkt för att slippa betala parkeringsböter som erhållits för att tillstånd inte har funnits avläsbara. Anledningar som glömska, att något har placerats över tillståndet eller att tillståndet har hamnat på golvet har inte varit tillräckliga. Din uppfattning att uppvisande av tillstånd i efterhand ska ge pengarna tillbaka delas alltså inte av domstolarna.Att klaga hos allmänna reklamationsnämnden är inte möjligt eftersom de inte prövar parkeringsärenden. Enda sättet att få en riktig prövning av kontrollavgiften är att stämma parkeringsbolaget. Tyvärr kan det bli både dyrt och kräva en stor arbetsinsats. Chanserna till framgång får nog också ses som små.Trots att huvudregeln är att kontrollavgifter måste betalas om tillståndet inte har placerats korrekt finns det ibland en utväg. Parkeringsbolag äger eller hyr nästan aldrig den mark de övervakar. De arbetar på uppdrag av markägaren och på de villkor markägaren och parkeringsbolaget har kommit överens om. Det innebär att markägaren ibland har möjlighet att efter eget gottfinnande avskriva kontrollavgifter. En del markägare använder den rätten, andra vill inte befatta sig med parkeringsärenden men det kan vara värt att fråga.Vänliga hälsningar

Gustaf LidegranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”