FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt19/08/2008

Kan man bötfälla elever för skolk?

Är det lagligt att skolor bötfäller ett barn som skolkat? Böter är ett straff enligt brottsbalken som kan utdelas när ett brott begåtts. Skolka från skolan är så vitt jag vet inte upptaget i brottskatalogen i brottsbalken eller i specialstraffrätten.

Lawline svarar

Hej, Enligt skollagen råder skolplikt från sju års ålder till och med det år barnet fyller 16 år. Skolplikten innebär att vårdnadshavarna måste se till att barnen går i skolan. Det finns inget brott reglerat i Brottsbalken för skolk och skall således inte bötfällas i den meningen som en polis gör vid exempelvis fortkörning. Det som har förekommit i praxis är skolor som infört vitesföreläggande vid skolk. Vite är en form av påtrycknings-/tvångs åtgärd som en myndighet eller domstol kan ta till vid behov. Att döma vite för skolk är en åtgärd som kommunerna får ta till, det står i skollagen från 1985 och är alltså tillåtet. Med vänlig hälsning
Charlene HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”