FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/03/2008

Missbruk av urkund

Vilket brott gör sig en 17-åring skyldig till då denne med falsk legitimation för tar sig in på krogen? Vilka förmildrande omständigheter kan finnas och vad är normalstraff respektive maxstraff? Om personen i fråga utnyttjar denna legitimation vid införsel av alkohol till landet eller inköp av alkohol vid systembolag, vad får det då för följder?

Lawline svarar

Hej! Om man uppvisar någon annans legitimation för att komma in på krogen gör man sig skyldig till brottet missbruk av urkund. Brottet består i att man missbrukar någons pass eller för viss man utställd urkund (exempelvis legitimation) genom att utge sig att vara denne person. Ett ytterligare rekvisit eller krav är att åtgärden ska innebära fara i bevishänseende, vilket uppfylls när man använder legitimationen för att försöka komma in på krogen. Straffet för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt (vilket det knappast är om man endast använder legitimationen för att komma in på krogen) är straffet fängelse i högst två år. För mer information om brottet, se 15:12 brottsbalken, http://www.lagen.nu/1962:700#K15. Vad gäller förmildrande omständigheter är det omöjligt att svara generellt vilka som kan bli aktuella, för en närmare titt på vad som kan vara förmildrande, se 29 kap. brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700#K29. Att personen är är 17 år innebär att han eller hon är straffmyndig och kan dömas för brottet precis som vuxna, dock med den begränsningen att rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Vad angår normalstraffet kan sägas att det brukar ligga i straffskalans nedre del, dvs dagsböter. Om personen utnyttjar denna legitimation vid inköp på systembolaget är det samma brott som begås. För att föra in alkohol från utlandet måste du vara minst 20 år gammal. Om du använder någon annans legitimation i tullen och därmed utgör dig för att vara någon annan gör du dig även då skyldig till missbruk av urkund enligt 15:12 brottsbalken. Värt att märka är att personen ifråga även gör sig skyldig till smuggling enligt lagen om straff för smuggling som du hittar http://www.lagen.nu/2000:1225. Hoppas du har fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”