FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/05/2008

Uppsåtskrav urkundsförfalskning

Om någon skulle bli tagen med ett falskt kårleg (utan att veta att det var falskt), vad är det för brott? Vad kan man få för straff?

Lawline svarar

Hej! Genom att använda sig av ett förfalskat kårleg gör man sig skyldig till brottet brukande av falsk urkund enligt 14:9 och 14:1 brottsbalken (se http://lagen.nu/1962:700#K14)). Då ska man dömas för brukande av det förfalskade såsom man själv har gjort förfalskningen, dvs. för urkundsförfalskning. Urkundsförfalskning har som strängaste påföljd fängelse i två år. Är brottet att anses som ringa döms man istället för förvanskande av urkund enligt 14:2 och då är påföljden böter eller fängelse i sex månader. Vid nästan alla brott finns ett uppsåtskrav, dvs brottet måste ha begåtts uppsåtligen för att vara straffbart. Så även vid ovan nämnda brott. Använder man sig av ett förfalskat kårleg, utan någon som helst vetskap om det, går man fri. Den lägsta gränsen för att uppsåtskravet ska anses uppfyllt är det sk. likgiltighetsuppsåtet. Då har gärningsmannen insett risken med sitt handlande (dvs. insett att det förelåg en risk att legitimationen var förfalskad), men likväl genomfört handlingen (brukandet av legitimationen). Han anses då som likgiltig inför effekten, dvs. riskens förverkligande. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo