Preskriptionstid

2008-05-02 i Preskription
FRÅGA
För ganska exakt 10 år sedan, 10 mars 1998, fick jag del av en ansökan om utmätning med anledning aven skuld som uppkom redan 1989. Kronofogden konstaterade att löneutmätning inte var möjlig. Den 20 juni gjorde kfm även utmätningsförrättning i hemmet med anledning av kravet utan att finna utmätningsbar egendom. Jag har sedan dess inte fått några krav från borgenären eller annan med anledning av skulden eller gjort några utfästelser eller betalningar. Skulden har entioårig preskriptionstid. Fråga som nu uppkommit är från vilken tidpunkt dessa tio år ska räknas. Är det när jag fick del av ansökan om utmätning den 10 mars 1998, när utmätningsförrättning skedde i hemmet den 20 juni 1998 eller något ännu senare datum som jag i egenskap av gäldenär inte är meddelad eller medveten om.
SVAR

Hej,Preskriptionstiden är beroende av vilken sorts fordran du har. Tiden är tre år om du är konsument och prekskriptionstiden för en skatteskuld är fem år. Det framgår inte vilken sorts fordran du har men jag utgår i mitt svar från att preskriptionstiden är 10 år. Du kan dock anpassa svaret till att gälla de antal år som gåller för den sortens fordran du har.


Enligt gällande rätt preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts innan, 2 § Preskriptionslagen. När Kronofogden vidtog en utmätningsförättning hos dig är detta att se som ett preskriptionsavbrott. När ett preskriptionsavbrott vidtas löper en ny preskriptionstis från dagen för avbrottet, 6 § PreskLDetta innebär alltså att de tio åren skall räknas från den 20 juni 1998.PreskL hittar du härMed vänlig hälsning

Caroline Davidsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)