FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt19/03/2008

Knogjärn vid nödvärn

hej, vad kan en 17 åring få för straff för att ha ett knogjärn på sig? och vad kan man få för straff om man skulle använda det isf i nödvärn?

Lawline svarar

Frågan regleras i lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (se http://www.lagen.nu/1988:254) Knogjärn omfattas av 1 § och får ej innehas på allmän plats. Straffet enligt 4 § är böter eller fängelse i högts 6 månader vilket i de flesta fall resulterar i ett bötesstraff. Skulle knogjärnet användas i en situation som betraktas som en nödvärnssituation är handlingen straffri enligt 24:1 BrB (se http://www.lagen.nu/1962:700#K24). Att använda knogjärn i en sådan situation torde i många fall dock anses som uppenbart oförsvarligt vilket utesluter ansvarsfrihet. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare