FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt23/05/2008

Påföljd vid narkotikabrott

Hej har en fråga ang Narkotikabrott. Har en kompis som blev dömd för innehav & påverkan. Innehavet var 0.04 gram kokain och var påverkad på Kokain & Ecstasy. Domen blev ringa narkotikabrott och böter. Men det lät så sjukt mycket, han fick 100dagsböter a 250, summan blev 25000:- Så frågan är går detta att överklaga? Eller få beloppet ändrat. Har sökt på det och har knappt set någon bli dömd för så högt belopp. Tack för svar.

Lawline svarar

Hej, Narkotikabrott tillhör de brott som medför strängast påföljder i Sverige. Innehav av kokain och heroin ses ytterst sällan som ringa narkotikabrott (med vissa avsteg de senaste åren, se rättsfallet NJA 2005 s 348 I & II från Högsta domstolen). Det är både straffbart att inneha samt att bruka, det vill säga att ha det i blodet, se Narkotikastrafflagen 1 § 6 p samt 2 §. Ringa brott är vidare endast aktuellt vid innehav för eget bruk. Påföljden är normalt dagsböter. Hur mycket man får i dagsböter beror på två saker; den första summan 100 dagsböter grundar sig på gärningens straffvärde. Gränserna är 30-150 dagsböter. Högsta domstolen har i fallet nr II, referat ovan, dömt ut 100 dagsböter för innehav av (bland annat) 0.017g heroin. Kokain har ett något lägre straffvärde än heroin, men högre än amfetamin och ecstasy, generellt sätt. Men den enskilda gärningens straffvärde påverkas av exempelvis försvårande omständigheter i det enskilda fallet (se Brottsbalken 29 kap 2 §). I din kompis fall så har han både ett innehav samt ett brukande, vilket har påverkat straffvärdet. Den andra summan (à 250) beräknas helt utifrån den dömdes inkomst och utgör, lite grovt efter vissa avdrag, 1/1000 av den dömdes årsinkomst. Så det beloppet kan inte sänkas genom en överklagan. En dom från tingsrätten kan överklagas av den dömde om domen har gått honom emot, som i detta fall. Det finns dock vissa ytterligare krav. Det krävs enligt 49 kap 13 § Rättegångsbalken (RB) prövningstillstånd för ett brottmål med bötespåföljd för att det skall tas upp i hovrätten. I 49 kap 14 § RB anges på vilka grunder ett prövningstillstånd kan meddelas. Vidare måste en dom från tingsrätten överklagas inom tre veckor, se 51 kap 1 § RB. I domen har en så kallad fullföljdshänvisning medföljt om hur överklagandet skall gå till. Om din kamrat vill ha en annan påföljd (sänkt belopp) måste han överklaga. Du kan läsa i Narkotikastrafflagen: http://www.lagen.nu/1942:740, Brottsbalken http://www.lagen.nu/1962:700 och Rättegångsbalken: http://www.lagen.nu/1942:740 Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”