Kan man som konsument reklamera ett köp efter 2 år?

2006-05-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej, Har en fråga som rör köp av en digitalkamera. Den köptes i dec 05, alltså drygt två år sedan men gick nyligen sönder. Den är ytterst lite använd och har inga som helst slitageskador eller liknande, vad jag vet så säger konsumentlagen att det bara är 2 års garanti/reklamation på produkter köpta innan juni 05, men jag tycker att den borde hålla längre. Kan man på något sätt vända sig till tillverkaren och åberopa felet? Och har man någon chans till ersättning eller reparation? Mvh/Amanda E
SVAR
Hej Amanda,
Det som säljaren hänvisar till är ändringen av 23§ i konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932, där det faktiskt innan ändringen 2005 (som dock trädde i kraft 1 april 2005) fanns en tvåårsgräns för reklamation av felaktiga varor. Övergångsbestämmelserna till konsumentköplagen anger att på avtal som ingåtts före detta datum skall de gamla reglerna tillämpas, alltså tvåårs-regeln (för avtal ingångna efter 1 april-05 gäller istället 3 år).
Om säljaren har lämnat annan garanti eller utfästelse gäller istället detta.

Konsumentköplagens 24§ anger dock att tvåårsregeln (resp 3-årsregeln) inte skall gälla om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder alternativt om den är farlig för liv eller hälsa. Inget av dessa kriterier tycks vara uppfyllda i detta fallet.

Tyvärr måste jag nog säga att svaret på din fråga blir att det är mycket svårt att angripa köpet efter tvåårstidens utgång. För det fall att ingen garanti/utfästelse givits av säljaren är nog din enda möjlighet att vädja till säljarens goda vilja att ta sig an ditt problem.

Med vänliga hälsningar,
Daniel Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (918)
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?
2021-10-27 Apa som husdjur?
2021-10-16 Reklamation vid andrahandsköp.

Alla besvarade frågor (97445)