Inkassokrav

2008-04-27 i Preskription
FRÅGA
Hej! Fick häromdagen ett inkassokrav med en kapitalskuld på 7550:- som nu är uppe i 45500:-. Denna skuld är sedan -89.Det var länge sedan jag fick något krav senast från dem och då hotade de med personlig konkurs, men detta har aldrig varit hos KFM. Nu erbjöd de mig att halvera räntan om jag började att betala 300:-/mån. Varför har de aldrig lämnat in denna fodran till kfm , skulden är ju för sjutton 19år gammal.Hur kan jag gå tillväga med detta?
SVAR

Hej,Svaret på frågan beror på vilken sorts fordran det rör sig om och när du fick sista kravet innan detta erbjudande. Jag kommer därför att svara hur reglerna generellt sett ser ut.

Är det en konsumentfordran, d v s en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk, är preskriptionstiden 3 år. För övriga fordringar är det 10 år, vilket framgår av Preskriptionslagen (PreskL) 2 kap 2 §.

Preskriptionsavbrott medför att ny tid börjar löpa från dagen för avbrottet. Det finns ett antal sätt att avbryta preskriptionstiden; t ex genom att utfästa betalning, erlägga ränta, eller få skriftliga krav från borgenären. (Se PreskL 2 kap 5 §.) Om något av detta görs, blir det alltså en preskriptionstid vilket gör att fordringar fortfarande finns kvar 19 år efter dess uppkomst. Om preskription i detta fall faktiskt har inträtt är alltså avhängigt de krav du fått från inkassobolaget.Om inkassobolagen väljer att gå till kronofogdemyndigheten (KFM) eller inte är en bedömning de själva gör och grundar sig bl a på gäldenärens betalningsförmåga. Det finns inga krav att ärendet skall behandlas av KFM för att preskriptionstiden skall förlängas, samt att det kostar 600 kr/ år att ha ett ärende där.Med vänlig hälsning,

Anna Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (618)
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (98676)