FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/04/2008

Vad krävs för åtal för ofredande?

Hej! Jag undrar lite om detta med ofredande. Talade nyligen med en polis om vad som krävs för ofredande. Han tycke inte det räckte som underlag för brottsrubricering. Jag beskrev en situation där någon under flera år ringt på en telefon. Av nummerpresentatören framgår det datum och klockslag dock ej telefonnummer. Har kollat med Telia och fått numret bekräftat. Vissa gånger har samtalen skett på dagtid, vissa på kvällstid (aldrig efter kl. 21). Andra samtal har varit på helger - inte heller där efter 21. Ibland har samtalen skett när jag varit hemma, ibland när jag inte varit hemma. Har inte talat med personen (som är en tidigare flickvän under en kort tid) och hon har heller inte lämnat några meddelanden på telesvararen. Ibland har jag inte hunnit svara innan personen lagt på. Detta har som sagt pågått flera år. Jag vet som sagt vem det är. Det som polisen rekommenderade mig att göra var att ringa upp alt skicka ett rek brev där jag uttryckligen meddelade att jag inte vill ha några samtal från personen ifråga. Jag har alltså inte sagt till personen att jag inte vill ha fler samtal. 1. Är det att räkna som ofredande om någon ringer kanske 30 - 40 gånger per år (med någon veckas frekvens)? 2. Måste jag ha sagt ifrån innan det kan räknas som ofredande. 3. Är det ägaren till telefonen som är ansvarig för samtalen - tänker då närmast om det är hennes nya pojkvän som använder hennes telefon (vad gör man då)? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Ofredande stadgas i brottsbalken 4 kapitlet 7 §, se http://lagen.nu/1962:700. Enligt bestämmelsen ska den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende ofredar annan, dömas för ofredande till böter eller fängelse. För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att den kan anses utgöra en kännbar fridskräkning. Vad som utgör en kännbar fridskränkning är inte föreskrivet utan är upp till domstolen att avgöra. Vad gäller telefonterror är det en relativt vanlig anmälningsgrund. De anmälningar som leder till åtal är dock oftast de fall då telefonterrorn består i något ytterligare än just samtalen, såsom samtal nattetid, sexuella anspelningar eller då någon fortsätter att ringa trots att den uppringde uttryckligen har ombett personen att sluta ringa. I ett fall som har lett till åtal, har en man ringt en annan man 173 gånger under ett halvårs tid. Detta trots att den uppringde upprepade gånger förklarat att han ville att samtalen skulle upphöra. I ett annat fall har 300 samtal under ett halvårs tid i förening med misshandel och överträdelse av besöksförbud lett till åtal för bland annat ofredande. Vad gäller de samtal som du blivit utsatt för bör du i första hand be personen sluta ringa på de sätt som polisen rekommenderat. Om personen fortsätter höra av sig, trots att du uttryckligen bett denne att inte göra så, bör du ha möjlighet att kunna anmäla för ofredande. Det är personen som företar handlingen som har straffrättsligt ansvar, oberoende vem som står på abonnemanget.
Carolina WaltherRådgivare
Hittade du inte det du sökte?