FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/03/2008

Påföljd skadegörelse samt tid i belastningsregistret

Jag sparkade i fyllan sönder en glasruta på ett företag som ligger beläget på en större och välkänd gata i sthlm... Jag blev tagen på bar gärning av civilpoliser, och erkände mig skyldig i häktet... jag är ej tidigare straffad, vad kan jag få för straff? kommer det bli en prick på 2 år eller 5? jag är 24 år gammal...

Lawline svarar

Hej! Du har gjort dig skyldig till skadegörelse. I 12:1 Brottsbalken ( se http://lagen.nu/1962:700#K12 ) stadgas att för skadegörelse döms den som förstör eller skadar fast eller lös egendom till men för annans rätt därtill. Straffvärdet är böter eller fängelse i högst ett år. Normalt hamnar det konkreta straffvärdet runt straffminimum, dvs. böter. Om det sedan finns försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet kommer straffvärdet justeras därefter (se 29 kap Brottsbalken http://lagen.nu/1962:700#K29 ). Hur omständigheterna ser ut i ditt fall vet jag inte av den information du har uppgivit. Generellt kan sägas att då du är tidigare ostraffad har jag svårt att se att påföljden skulle bestämmas till fängelse. Även praxis stöder denna teori då bötesstraff är den vanligaste påföljden vid skadegörelsebrott. Med böter avses dagsböter. Dessa bestäms till minst 30 stycken à 30 kr (se 25 kap Brottsbalken http://lagen.nu/1962:700#K25 ) och bestäms med hänsyn bland annat till den tilltalades sociala förhållanden och brottets grovhet. I många fall av skadegörelse döms böter ut av åklagaren i form av strafföreläggande och ingen huvudförhandling hålls. Detta sker skriftligen genom att åklagaren skickar föreläggandet till den misstänkte som sedan har att godkänna det, dvs. erkänna gärningen och acceptera påföljden. Viktigt att tänka på är också att ägaren till de fönster som förstördes med största sannolikhet kommer kräva skadestånd av dig. Angående din andra fråga, hur länge du kommer finnas i belastningsregistret, finns svaret i lag om belastningsregister (se http://lagen.nu/1998:620 ). I 17 § stadgas bland annat att bötesstraff gallras fem år från domen eller godkännandet av strafföreläggandet och fängelsestraff tio år efter frigivningen m.m. Lycka till! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo